Telefon +90 312 418 08 80
Sosyal Medyada Biz
TR EN

Kurumsal

Stratejik Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezi - STEAM, sektörün öncü ve bağımsız bir araştırma kuruluşu olarak ulusal ve uluslararası kamuoyunun öncelikli gündem maddelerine ilişkin olarak 20 yıldan bu yana “ARENA©” markası altında yurtiçi ve yurtdışında konferanslar düzenlemektedir.

Bugüne kadar başta enerji olmak üzere, telekomünikasyon, çevre ve iklim, özelleştirmeler, bankacılık, finans, sermaye piyasaları tarım, sigortacılık, etik ve girişimcilik konularında düzenlediği yetmişi aşkın Arenalarını başarıyla gerçekleştirmiştir.

Danışma Kurulumuzun çalışmaları doğrultusunda hazırladığımız konferanslarımızın temel amacı; siyasi otoriteyi, düzenleyici ve denetleyici kamu kurumlarını, özel sektör üst düzey yetkililerini ve sosyal paydaşları bir araya getirerek somut bir tartışma ortamı içinde sorunların, stratejilerin, çözüm önerilerinin geniş bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlamaktır.

Ayrıca konferanslara akademisyenlerin de katılıyor olması ortamın objektifliğini arttırmakta ve bilimsel bir perspektif katmaktadır. Arenalarımız ulusal ve uluslararası medya tarafından da geniş bir şekilde izlenmekte ve konferans mesajları kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

STEAM’in etkin çalışmaları doğrultusunda gerçekleştirdiği diğer bir hizmet, Danışma Kurulu ile gündemini oluşturduğu ve kapalı olarak düzenlenen Executive Business Club toplantılarıdır. Bürokrat, akademisyen, iş adamı, düşünce önderleri ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen bu toplantılar bir think-tank platformu oluşturmakta ve elde edilen tespitler ve analizler rapor olarak sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Stratejik Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezi - S T E A M