Stratejik Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezi – STEAM

Etkinlik Takvimi

STEAM

Stratejik Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezi – STEAM, sektörün öncü ve bağımsız bir araştırma kuruluşu olarak ulusal ve uluslararası kamuoyunun öncelikli gündem maddelerine ilişkin olarak 18 yıldan bu yana “ARENA©” markası altında yurtiçi ve yurtdışında  konferanslar düzenlemektedir.

Bugüne kadar başta enerji olmak üzere, telekomünikasyon, çevre ve iklim, özelleştirmeler, bankacılık, finans, sermaye piyasaları tarım, sigortacılık, etik ve girişimcilik konularında düzenlediği elliyi aşkın Arenalarını başarıyla gerçekleştirmiştir.

• Siyasi otoriteyi, düzenleyici ve denetleyici kamu kurumlarını, özel sektör üst düzey yetkililerini ve sosyal paydaşları bir araya getirmek,

• Somut bir tartışma ortamı içinde sorunların, stratejilerin, çözüm önerilerinin geniş bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlamak,

• Konulara bilimsel bir perspektif katmak,

• Ulusal ve uluslararası medya tarafından takip edilen toplantılar ile kamuoyunu bilgilendirmek.

Sayılarla STEAM

Yıl
Konferans
Konuşmacı
Katılımcı

Ad-Soyad *

E-posta Adresi *

Konu

Mesajınız *

Adres: And Sokak No:30/6
Çankaya/Ankara
Tel        : + 90 312 418 08 80
               + 90 312 468 90 92
Fax       : + 90 312 427 08 90
Email    : steam@steam.com.tr