Stratejik Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezi – STEAM

10. Uluslararası Telekomünikasyon Arenası

TÜRKİYE’NİN DİGİTAL GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK TELEKOM SEKTÖRÜNDEKİ YENİ AÇILIM VE YATIRIM FIRSATLARI