Stratejik Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezi – STEAM

14. Enerji Arenası

“JEOPOLİTİK VE FİNANS EKSENİNDE DEĞİŞEN ENERJİ PARADİGMALARI”