Stratejik Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezi – STEAM

l. Tarım Arenası

 

 

1.Tarım Arenası

07.04.2005

Son on yılda dünya tarım ticaretinin ürün karışımı değişmektedir. Su ürünleri, sebze, meyve, işlenmiş gıdaların payı giderek artmaktadır. Tarım ürünleri dış ticaretinde rekabet düzeyi gittikçe daha şiddetli hale gelmektedir.

Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin başlaması, tarım-gıda sektörüne bakış açısında köklü değişiklikleri gerektirecektir. Günü yakalamanın yanında, gelecekte kurtarılmalıdır. Er veya geç, halen Türkiye’nin tarım-gıda ürünleri dış ticaretinde en yüksek paya sahip AB ile Türkiye’nin ticareti tamamen serbest hale gelecektir.

Seçilmiş olan konular, Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde aşması gereken engellerden bir demettir. Bu Arena’nın amacı, tarım-gıda sisteminde yer alan tüm çıkar gruplarının üretken tartışmalarıyla AB hazırlık sürecine katkıda bulunmaktır. Sistem ortak davranışı gerektirir ve en zayıf halkası kadar güçlüdür.

Prof. Dr. Erol H. Çakmak
Konferans Başkanı